ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

Κατηγορία
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Υπερκλάδος - Κλάδος
Πρώτες Ύλες - Χάλυβας
Κωδικός Μετοχής στο ΟΑΣΗΣ
ΕΛΣΤΡ
Συμμετοχή σε Δείκτες
FTSES, FTSEA, ΔΠΥ
Σύμβολα Μετοχής
ASE
ΕΛΣΤΡ
Reuters
ELSRr.AT
Bloomberg
ELSTR GA
ISIN
GRS088003017
Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων 210 55 15 000 ir@elastron.gr Υπεύθυνος: Βασίλειος Μάνεσης

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μέτοχοι που κατέχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά σύμφωνα με στοιχεία της πιο πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

ΜΕΤΟΧΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αθανάσιος Καλπίνης
3.104.250
16,86%
Ελβίρα Καλπίνη
2.070.500
11,25%
Παναγιώτης Σίμος - Καλδής
1.583.687
8,60%
Νικόλαος Σακελλαρίου
1.144.703
6,22%
Χρήστος Σακελλαρίου
1.144.702
6,22%
Σαρμάς Παναγιώτης
1.081.800
5,88%
Νικόλαος Σίμος
900.000
4,89%
Δομινίκη Σίμου
900.000
4,89%
Ανδρέας Καλπίνης
338.855
1,84%
Λοιποί μέτοχοι
6.142.342
33,36%
Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015
Γ.Ε.Μ.Η. 121572960000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου