Η διασφάλιση συνθηκών Υγείας και Ασφάλειας υψηλών προδιαγραφών στους χώρους εργασίας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε Χαλυβουργικά Προϊόντα. Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν πως εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα και όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι έτσι ώστε τόσο οι εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα όσο και οι διαδικασίες να εγγυώνται ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για όλους.

Τα μέτρα που εφαρμόζει η Εταιρία για τη δημιουργία ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος περιλαμβάνουν:

  • Τεχνικό Ασφαλείας και Γιατρό Εργασίας που λειτουργούν προληπτικά αλλά είναι έτοιμοι, επιπλέον, να επέμβουν σε περίπτωση ανάγκης στις εγκαταστάσεις.
  • Εργαζόμενοι από όλους τους τομείς εκπαιδεύονται τακτικά ώστε να μπορούν να παρέχουν πρώτες βοήθειες.
  • Σε όλες τις εγκαταστάσεις έχει εγκατασταθεί πλήρες και σύγχρονο σύστημα πυρασφάλειας ενώ υπάρχει πλήρης εξοπλισμός με κατάλληλα μέσα προστασίας.
  • Όλοι οι χώροι εργασίας έχουν διαμορφωθεί και λειτουργούν σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία και τους ανάλογους κανονισμούς.
  • Υπάρχει διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγείας και ασφάλειας.
  • Σε τακτικά χρονικά διαστήματα γίνονται ενδελεχείς έλεγχοι και συστηματικές επιθεωρήσεις για την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ασφαλείας.

Ο σεβασμός προς τον άνθρωπο είναι θεμελιώδης για την εταιρεία. Για αυτό η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πρόκλησης ατυχημάτων και η προσφορά εργασιακών χώρων που σέβονται την υγεία, την ακεραιότητα και την προσωπικότητα των εργαζομένων αποτελούν αδιαπραγμάτευτη αξία για όλους.

Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015
Γ.Ε.Μ.Η. 121572960000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου