Οι βασικές δραστηριότητες της Εταιρίας ΕΛΑΣΤΡΟΝ Χαλυβουργικά Προϊόντα αφορούν την επεξεργασία και εμπορία χαλυβουργικών προϊόντων και μεταλλικών υλικών δόμησης. Η Εταιρία εισάγει, επεξεργάζεται, παράγει και εμπορεύεται προϊόντα χάλυβα και θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της εγγυώνται ότι η παραγωγή πραγματοποιείται πάντα με αξιοπιστία, αποδοτικότητα και υψηλή ποιότητα. Παράλληλα, το ευρύ δίκτυο πωλήσεων και οι συνεργάτες της Εταιρίας αποτελούν ισχυρή βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η παρουσία της.

Η εμπειρία, η τεχνογνωσία και η διασφάλιση της ποιότητας αποτελούν κυρίαρχα γνωρίσματα της Εταιρίας που στηρίζουν τις επενδυτικές της κινήσεις και εδραιώνουν την παρουσία της στις νέες αγορές που δραστηριοποιείται. Η Εταιρία ΕΛΑΣΤΡΟΝ Χαλυβουργικά Προϊόντα διαχειρίζεται τη μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων χάλυβα στην αγορά. Λόγω αυτού έχει τη δυνατότητα να διατηρεί μια ευρεία πελατειακή βάση από διαφορετικούς κλάδους.

Η Εταιρία προμηθεύεται πρώτη ύλη από ένα μεγάλο δίκτυο προμηθευτών που περιλαμβάνει συνεργάτες από όλο τον κόσμο, την οποία μετατρέπει σε προϊόντα χάλυβα για γενικές αλλά και εξειδικευμένες εφαρμογές. Οι μακροχρόνιες συνεργασίες με τους προμηθευτές συμβάλλουν στην έγκαιρη παραλαβή των εμπορευμάτων και διασφαλίζουν τις πλέον συμφέρουσες οικονομικές συμφωνίες. Επιπλέον, ο υπερσύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός της Εταιρίας δίνει τη δυνατότητα για την παραγωγή προϊόντων σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες του πελάτη.

Με αυτό τον τρόπο η Εταιρία ΕΛΑΣΤΡΟΝ Χαλυβουργικά Προϊόντα αποτελεί κυρίαρχο προμηθευτή προϊόντων υποδομής σε κομβικούς τομείς της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας. Τα προϊόντα της βρίσκουν εφαρμογή στη βιομηχανία, στις κατασκευές, στη ναυπηγική, στον αγροτικό τομέα και την ενέργεια.

Η Εταιρία διαθέτει μια εξαιρετικά ευρεία γκάμα προϊόντων.

 1. Σύμμικτα Χαλυβδόφυλλα SYMDECK (SYMDECK 50, SYMDECK 73, SYMDECK 100, SYMDECK 150)
 2. Διατομές Ψυχρής Έλασης (EL Σ, EL C, EL Z, EL Zplus)
 3. Λαμαρίνες, Ρολά, Ταινίες (Θερμής Έλασης, Ψυχρής Έλασης, Γαλβανισμένες, Χρωματιστές)
 4. Αυλακωτές Λαμαρίνες (ELS 19/760, ELS 19/836)
 5. Τραπεζοειδείς Λαμαρίνες (ELT 35/1100, ELT 39/896, ELT 40/1000, ELT 50/1000)
 6. Μεταλλικά Κεραμίδια (METALTILE ATTIKA, METALTILE ROMAN, METALTILE CLASSIC)
 7. Δοκοί πλατύπελμοι HEA, HEB, HEM
 8. Δοκοί υψίκορμοι IPE
 9. Δοκοί στενοί IPN
 10. Διατομές UPN
 11. Λάμες
 12. Ισοσκελείς και Ανισοσκελείς Γωνίες
 13. Στρογγυλά
 14. Τετράγωνα
 15. Δοκοί Τ
 16. Βολβολάμες
 17. Κοίλες Διατομές (Στρογγυλές, Τετράγωνες, Ορθογωνικές)
 18. Σωλήνες Κατασκευών
 19. Μεταλλικό Κανάλι για Υδροπονικές Καλλιέργειες (EL HG200)
 20. Θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης
 21. Μεταλλικά Προφίλ Ξηράς Δόμησης

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ολοένα αυξανόμενων αναγκών των πελατών, η Εταιρία διαθέτει σύγχρονες γραμμές επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων.

 • Κοπτικά
 • Παντογράφος (φλογοκοπή)
 • Μεταλλοβολή και βαφή
 • Σχιστικά
Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015
Γ.Ε.Μ.Η. 121572960000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου