Τα διαφώτιστα αποτελούνται από διαμορφωμένα συνθετικά φύλλα. 

Μπορούν να τοποθετηθούν στην οροφή του κτιρίου σε διάφορες θέσεις και να συνδυαστούν με διαφορετικούς τρόπους με τα πάνελ οροφής ECOPANEL RL - EASYPANEL RL - AGROPANEL RL.
Σχ. 1


Σχ. 2


Σχ. 3


Σχ. 4


Σχ. 5


Τα διαφώτιστα πάνελ ECOPANEL DRL κατασκευάζονται από δύο διαμορφωμένα συνθετικά φύλλα συνδεδεμένα μεταξύ τους μέσω ειδικών διαμορφωμένων προφίλ πολυαιθυλενίου. Τα προφίλ αυτά τοποθετούνται κατά μήκος του πάνελ στις δύο ακραίες πλευρές του και εγκάρσια στα σημεία στήριξης στον σκελετό του κτιρίου. Το εξωτερικό φύλλο είναι ακρυλικό, ενισχυμένο με οπλισμένο πολυεστέρα, τραπεζοειδούς μορφής, όμοιας διαμόρφωσης με αυτή του ελάσματος των πάνελ οροφής RL. Το εσωτερικό φύλλο είναι πολυεστερικό οπλισμένο με υαλονήματα, ελαφρά διαμορφωμένο. Παράγονται στις επιθυμητές διαστάσεις και σε πάχη 30mm - 40mm - 50mm - 60mm - 80mm - 100mm.

ECOPANEL DRL


DRL30 W = 30mm
DRL40 W = 40mm
DRL50 W = 50mm
DRL60 W = 60mm
DRL80 W = 80mm
DRL100 W = 100mm


Τύπος Διαφώτιστου Πάνελ Εξωτερικό Πάχος Φύλλων (mm) Εσωτερικό Πάχος Φύλλων (mm) D (mm) Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας Συντελεστής Θερμοπερατότητας Βάρος Μήκος Τυποποιημένης Παραγωγής
DRL 30 1,20 1,30 30 λ=0,16 W/m°C κ=2,90 W/m²°C 3,95 kg/m² Aπό 4.500 έως 9.500 σε βήματα των 500mm λ=0,16 W/m°C κ=2,90 W/m²°C 3,95 kg/m² Aπό 4.500 έως 9.500 σε βήματα των 500mm
DRL 40 1,20 1,30 40 λ=0,16 W/m°C κ=2,90 W/m²°C 3,95 kg/m² Aπό 4.500 έως 9.500 σε βήματα των 500mm
DRL 50 1,20 1,30 50 λ=0,16 W/m°C κ=2,90 W/m²°C 3,95 kg/m² Aπό 4.500 έως 9.500 σε βήματα των 500mm
DRL 60 1,20 1,30 60 λ=0,16 W/m°C κ=2,90 W/m²°C 3,95 kg/m² Aπό 4.500 έως 9.500 σε βήματα των 500mm
DRL 80 1,20 1,30 80 λ=0,16 W/m°C κ=2,90 W/m²°C 3,95 kg/m² Aπό 4.500 έως 9.500 σε βήματα των 500mm
DRL 100 1,20 1,30 100 λ=0,16 W/m°C κ=2,90 W/m²°C 3,95 kg/m² Aπό 4.500 έως 9.500 σε βήματα των 500mm

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΟΥ ΠΑΝΕΛ DRL ΜΕ ECOPANEL RL • 1. ECOPANEL RL ΠΑΧΟΣ = 30 mm -100 mm
 • 4. ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ ΒΙΔΑ 5,5-6,3mm χ L (ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΡΟΔΕΛΑ με EPDM)
 • 8. ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
 • 19. ΤΕΓΙΔΑ "Ζ"
 • 22. ΚΑΛΥΠΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
 • 23. ECOPANEL DRL

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΟΥ ΠΑΝΕΛ DRL ΜΕ ECOPANEL RL
ΤΟΜΗ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΟΥ ΠΑΝΕΛ DRL ΜΕ ECOPANEL RL

 • 1. ECOPANEL RL
 • 2. ∆ιαφώτιστο πάνελ DRL
 • 3. Προφίλ πολυαιθυλενίου
 • 4. Τεγίδα σχήµατος «Ζ»
 • 5. Σηµεία στήριξης
 • 6. Μεταλλικός σκελετός

Τα Διπλά Διαφώτιστα DL αποτελούνται από δύο διαμορφωμένα συνθετικά φύλλα, τραπεζοειδούς διατομής διαφορετικού ύψους, τα οποία τοποθετούνται στο εργοτάξιο, το ένα πάνω στο άλλο. 

Το εξωτερικό φύλλο είναι ακρυλικό, ενισχυμένο με οπλισμένο πολυεστέρα, τραπεζοειδούς μορφής, το ίδιο των Διαφώτιστων Πάνελ ECOPANEL DRL. 

Το εσωτερικό φύλλο είναι πολυεστερικό οπλισμένο με υαλονήματα, τραπεζοειδούς διατομής.

Είναι κατάλληλα για την κατασκευή διαφώτιστων οροφής για συναρμογή με τα ECOPANEL RL πάχους 40mm και 50mm. 

Το ενιαίο μήκος των εξωτερικών φύλλων κυμαίνεται από 4.500mm - 9.500mm σε βήματα των 500mm. Το μήκος των εσωτερικών φύλλων είναι μήκους 6.000mm ή 7.500mm.ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΟΥ DL ΜΕ ECOPANEL RL

 • 1. ECOPANEL RL ΠΑΧΟΣ = 40 mm ή 50 mm
 • 4. ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ ΒΙΔΑ 5,5-6,3mm χ L (ΜΕΤΑΜΙΚΗ ΡΟΔΕΛΑ με EPDM)
 • 19. ΤΕΓΙΔΑ "Ζ
 • 22. ΚΑΛΥΠΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
 • 23. ACRYLIT (εξωτερικό φύλλο)
 • 24. POLYLIT (εσωτερικό φύλλο)

Αποτελεί την οικονομικότερη λύση διαφώτιστου οροφής. Το φύλλο αυτό είναι το εξωτερικό φύλλο των παραπάνω περιγραφόμενων Διαφώτιστων Πάνελ. 

Τοποθετείται στο εργοτάξιο. Για την συναρμογή του με τα ECOPANEL RL, απαιτείται η παρεμβολή ανάμεσα στις τεγίδες και τα πάνελ, ενός αποστάτη ιδίου ύψους με το βασικό πάχος των πάνελ. 

Ο αποστάτης αυτός μπορεί να είναι είτε κοιλοδοκός είτε γαλβανισμένο στραντζαριστό προφίλ τύπου «Ζ», είτε εγκάρσιες λωρίδες πάνελ. Το ενιαίο μήκος των φύλλων κυμαίνεται από 4.500mm - 9.500mm σε βήματα των 500mm.

Τμήμα Πωλήσεων 210 55 15 000 sales@elastron.gr
Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015
Γ.Ε.Μ.Η. 121572960000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου