ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ

 • Διευκολύνει την καλλιέργεια. Αυξάνεται η παραγωγικότητα των εργαζομένων λόγω της ευκολίας στη συγκομιδή και στην φροντίδα των φυτών
 • Ιδανικό για ανακύκλωση του θρεπτικού διαλύματος
 • Πολύ καλός αερισμός στην περιοχή της βάσης του φυτού
 • Καλός φωτισμός στη βάση του φυτού λόγω αντανάκλασης της ακτινοβολίας στο κάλυμμα του εδάφους του θερμοκηπίου
 • Αποφυγή επαφής των φύλλων ή των καρπών με το έδαφος
 • Μείωση της υγρασίας με αποτέλεσμα τη μείωση προσβολών από βοτρύτη
 • Διευκόλυνση καλλιεργητικών τεχνικών (αποφύλλωση-συγκομιδή) αυξάνοντας την αποδοτικότητα των εργασιών με πολλαπλά οικονομικά οφέλη
 • Είναι ιδανικό για κλειστό σύστημα καλλιέργειας με ανακύκλωση του διαλύματος απορροής καθώς είναι εύκολη η σύνδεσή του με τους σωλήνες συλλογής του πλεονάζοντος θρεπτικού διαλύματος
 • Ο σωλήνας άρδευσης τοποθετείται κάτω από το κανάλι και με αυτόν τον τρόπο δεν εκτίθεται απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΛΕΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ

 • Μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση νερού λόγω ανακύκλωσης του θρεπτικού διαλύματος
 • Οικονομία στην χρήση των λιπασμάτων καθώς το θρεπτικό διάλυμα επαναχρησιμοποιείται μετά από την κατάλληλη διόρθωση
 • Ελάχιστη ρύπανση του περιβάλλοντος καθώς το θρεπτικό διάλυμα δεν απορρίπτεται στο περιβάλλον.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ELHG200

 • Η παραγωγή του προφίλ γίνεται επί τόπου γεγονός που συμβάλει σημαντικά στην ελαχιστοποίηση των σημείων ένωσης των καναλιών μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να μειώνεται στο ελάχιστον ο κίνδυνος διαρροής του διαλύματος απορροής
 • Η επί τόπου παραγωγή έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη εργασία όσον αφορά τις ενώσεις του μεταλλικού καναλιού
 • Το διάλυμα απορροής δεν έρχεται σε επαφή με το υπόστρωμα
 • Οι ρίζες δεν εισχωρούν στην υδρορροή, με αποτέλεσμα την αποφυγή διάδοσης των ασθενειών του ριζικού περιβάλλοντος
 • Εξ’αιτίας του σχήματος και του υλικού κατασκευής προσφέρει άριστη στήριξη στο υπόστρωμα, έτσι:
  • Το υπόστρωμα στηρίζεται σε όλο το πλάτος του
  • Το υπόστρωμα δεν ολισθαίνει πάνω από το κανάλι
  • Επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κατανομή του διαλύματος μέσα στο υπόστρωμα με καλύτερη δομή του ριζικού συστήματος
  • Επιτυγχάνεται η αποφυγή πλεονάζοντος διαλύματος μέσα στο υπόστρωμα.
 • Υψηλή ικανότητα απορροής
 • Ελάχιστη πιθανότητα υπερχείλισης των υδρορροών
 • Εύκολος έλεγχος των πλευρικών καναλιών απορροής, εύκολος καθαρισμός και μικρή πιθανότητα φερτών υλικών
 • Οι υδρορροές ουσιαστικά καλύπτονται από την επιφάνεια του καναλιού (ανάποδο Δ) με αποτέλεσμα να μην είναι εκτεθειμένες στο φως. Μικρή πιθανότητα δημιουργίας αλγών
 • Το μεταλλικό κανάλι EL HG200 είναι ιδανικό για καλλιέργεια τομάτας , αγγουριού, πιπεριάς και άλλων με όλα τα υποστρώματα (πετροβάμβακας , περλίτης, κοκοφοίνικας κ.ά).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

 • Προγαλβανισμένος και βαμμένος χάλυβας S280GD, Z275, Primer 7μm, Polyester 20μm
 • Πάχος ελάσματος: 0,6mm
 • Χρώμα: RAL 9002
 • Πλάτος Καναλιού: 205mm
 • Ύψος Καναλιού: 90mm
 • Διαστάσεις Πλευρικών Υδρορροών: 31Χ40mm
 • Μήκος: Ελάχιστο 4 μέτρα, χωρίς περιορισμό μέγιστου μήκους
Τμήμα Πωλήσεων 210 55 15 000 sales@elastron.gr
Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015
Γ.Ε.Μ.Η. 121572960000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου