ΠΡΟΪΟΝΤΑ
210 55 15 000 / Επικοινωνία


Τα ECOPANEL FL είναι σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες και τις αυξημένες απαιτήσεις των χόρων για τους οποίους προορίζονται.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στον σχεδιασμό των ενώσεων τους, καθώς και στα χαρακτηριστικά των επιμέρους στοιχείων τους, όπως ο μονωτικός πυρήνας και η ποιότητα των ελασμάτων.

Ικανοποιούν πλήρως τις Ισχύουσες Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές που αφορούν στην θγειηνή και στην προστασία των τροφίμων και άλλων ευπαθών προϊόντων σε χώρους παρασκευής, αποθήκευσης, ψύξης και συντήρησης τους. Η διαμόρφωση της εξωτερικής επιφάνειας των πάνελ είναι δύο μορφών, «γραμμικό», «επίπεδο».

Παράγονται σε πάχη 80mm - 100mm - 120mm - 150mm - 180mm. Το πάχος των ελασμάτων κυμαίνεται από 0.40mm έως 0.60mm και απλές ή ειδικές επιστρώσεις PVC - Food -Safe, μη τοξικές κατάλληλες για επαφή με γυμνά τρόφιμα

Ειδικά χαρακτηριστικά
 1. Μηδενικοί εξωτερικοί αρµοί κατάλληλοι για χώρους υψηλών υγειονοµικών απαιτήσεων, οι οποίοι πληρούν τις προδιαγραφές HACCP.
 2. Ειδικά διαµορφωµένη ένωση των πάνελ για εξασφάλιση της µέγιστης θερµοµονωτικής συµπεριφοράς.
 3. Αποσπώµενη ταινία και στις δύο όψεις για καλύτερη επαφή των απολήξεων και αποφυγή θερµοαπωλειών.
 4. Αφρός πολυουρεθάνης υψηλής θερµικής ικανότητας CFC Free & HCFC Free.
 5. ∆υνατότητα παραγωγής των πετασµάτων µε επίπεδα και λεία ελασµατόφυλλα και από τις δύο πλευρές κατάλληλα για χώρους τροφίµων.


Τύπος Πάνελ Εξωτερικό Πάχος Ελασμάτων
(mm)
Εσωτερικό Πάχος Ελασμάτων
(mm)
D
(mm)
Βάρος Πάνελ
(kg/m 2)
Συντελεστής
Θερμοπερατότητας
U (W/m 2K)
Μέγιστο Μήκος Παραγωγής
(m)
FL 80 0.45 0.45 80 8.99 0.15 16.0 16.0
FL 100 0.45 0.45 100 10.89 0.21 16.0
FL 120 0.45 0.45 120 11.65 0.18 16.0
FL 150 0.45 0.45 150 12.79 0.14 16.0
FL 180 0.45 0.45 180 13.93 0.12 16.0

Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας "λ" = 0,02 W/m*K

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειεςecopanelacc-fl-1 ecopanelacc-fl-2 ecopanelacc-fl-3 ecopanelacc-fl-4 ecopanelacc-fl-5 ecopanelacc-fl-6 ecopanelacc-fl-7 ecopanelacc-fl-8 ecopanelacc-fl-9 ecopanelacc-fl-10 ecopanelacc-fl-11 • 1. ECOPANEL FL
 • 2. Πριτσίνι
 • 3. Ειδικό τεμάχιο φινιρίσματος από έγχρωμο έλασμα
 • 4. Μόνωση αφρού πολυουρεθάνης
 • 5. Στήριξη υγειονομικής γωνίας
 • 6. Υγειονομική γωνία
 • 7. Σιλικόνη
 • 1. ECOPANEL FL
 • 2. Πριτσίνι
 • 3. Ειδικό τεμάχιο φινιρίσματος από έγχρωμο έλασμα
 • 4. Μόνωση αφρού πολυουρεθάνης
 • 5. Στήριξη υγειονομικής γωνίας
 • 6. Υγειονομική γωνία
 • 7. Σιλικόνη
 • 1. ECOPANEL FL
 • 2. Πριτσίνι
 • 3. Ειδικό τεμάχιο φινιρίσματος από έγχρωμο έλασμα
 • 4. Θερμοδιακοπή (αφαιρούμε μια λωρίδα ελάσματος σε όλο το μήκος της ένωσης)
 • 5. Στήριξη υγειονομικής γωνίας
 • 6. Υγειονομική γωνία
 • 7. Σιλικόνη
 • 1. ECOPANEL FL
 • 2. Πριτσίνι
 • 3. Ειδικό τεμάχιο φινιρίσματος από έγχρωμο έλασμα
 • 4. Μόνωση αφρού πολυουρεθάνης
 • 5. Στήριξη υγειονομικής γωνίας
 • 6. Υγειονομική γωνία
 • 7. Σιλικόνη
 • 1. ECOPANEL FL
 • 2. Πριτσίνι
 • 3. Ειδικό τεμάχιο φινιρίσματος από έγχρωμο έλασμα
 • 4. Μόνωση αφρού πολυουρεθάνης
 • 5. Στήριξη υγειονομικής γωνίας
 • 6. Υγειονομική γωνία
 • 7. Σιλικόνη
 • 1. ECOPANEL FL
 • 2. Πριτσίνι
 • 3. Ειδικό τεμάχιο φινιρίσματος από έγχρωμο έλασμα
 • 4. Θερμοδιακοπή (αφαιρούμε μια λωρίδα ελάσματος σε όλο το μήκος της ένωσης)
 • 5. Στήριξη υγειονομικής γωνίας
 • 6. Υγειονομική γωνία
 • 7. Σιλικόνη
 • 1. ECOPANEL FL
 • 2. Πριτσίνι
 • 3. Ειδικό τεμάχιο φινιρίσματος από έγχρωμο έλασμα
 • 4. Μόνωση αφρού πολυουρεθάνης
 • 5. Στήριξη υγειονομικής γωνίας
 • 6. Υγειονομική γωνία
 • 7. Σιλικόνη
 • 1. ECOPANEL FL
 • 2. Πριτσίνι
 • 3. Ειδικό τεμάχιο φινιρίσματος από έγχρωμο έλασμα
 • 4. Μόνωση αφρού πολυουρεθάνης
 • 5. Στήριξη υγειονομικής γωνίας
 • 6. Υγειονομική γωνία
 • 7. Σιλικόνη
 • 1. ECOPANEL FL
 • 2. Πριτσίνι
 • 3. Ειδικό τεμάχιο φινιρίσματος από έγχρωμο έλασμα
 • 4. Μόνωση αφρού πολυουρεθάνης
 • 5. Στήριξη υγειονομικής γωνίας
 • 6. Υγειονομική γωνία
 • 7. Σιλικόνη
 • 1. ECOPANEL FL
 • 2. Πριτσίνι
 • 3. Ειδικό τεμάχιο στήριξης σχήματος U γαλβανιζέ 2mm
 • 4. Ειδικό τεμάχιο φινιρίσματος από έγχρωμο έλασμα
 • 5. Βίδα ανάρτησης Τeflon ή χάλυβα
 • 6. Ειδικό τεμάχιο ανάρτησης σχήματος U γαλβανιζέ
 • 7. Βίδα στήριξης
 • 8. Δοκός οροφής
 • 9. Κεφαλή βίδας με ροδέλα Teflon
 • 10. Σιλικόνη
 • 1. ECOPANEL FL
 • 2. Πριτσίνι
 • 3. Σφραγιστική ταινία
 • 4. Ειδικό τεμάχιο στήριξης σχήματος Ω γαλβανιζέ
 • 5. Ειδικό τεμάχιο φινιρίσματος από έγχρωμο έλασμα
 • 6. Μόνωση αφρού πολυουρεθάνης
 • 7. Βίδα ανάρτησης Teflon
 • 8. Παξιμάδι Teflon
 • 9. Ειδικό τεμάχιο ανάρτησης σχήματος U γαλβανιζέ
 • 10. Βίδα στήριξης
 • 11. Δοκός οροφής
 • 12. Σιλικόνη
 • 1. ECOPANEL FL
 • 2. Οδηγός εσωτερικού χωρίσματος
 • 3. Βίδα στήριξης με Upat σε αποστάσεις ~600mm
 • 4. Τελικό δάπεδο
 • 5. Μεμβράνη – φράγμα υδρατμών
 • 6. Πλάκα δαπέδου
 • 1. ECOPANEL FL
 • 2. Μεταλλικό U στήριξης γαλβανιζέ
 • 3. Βίδα στήριξης με Upat σε αποστάσεις ~600 mm
 • 4. Τελικό δάπεδο
 • 5. Μεμβράνη – φράγμα υδρατμών
 • 6. Πλάκα δαπέδου
 • 7. Σοβατεπί
 • 8. Θερμική μόνωση
 • 1. ECOPANEL FL
 • 2. Θερμική μόνωση
 • 3. Μεταλλικό U στήριξης γαλβανιζέ
 • 4. Βίδα στήριξης σε αποστάσεις ~600mm
 • 5. Σιλικόνη
 • 6. Τελικό δάπεδο
 • 7. Μόνωση δαπέδου
 • 8. Πλάκα δαπέδου
 • 9. Μεμβράνη – φράγμα υδρατμών
 • 10. Θερμικά στοιχεία
 • 11. Τσιμεντοκονία επιπεδότητας
 • 12. Θερμοδιακοπή
 • 1. ECOPANEL FL
 • 2. Θερμική μόνωση
 • 3. Μεταλλικό U στήριξης γαλβανιζέ
 • 4. Βίδα στήριξης σε αποστάσεις ~600mm
 • 5. Σοβατεπί
 • 6. Τελικό δάπεδο
 • 7. Μόνωση δαπέδου
 • 8. Πλάκα δαπέδου
 • 9. Μεμβράνη – φράγμα υδρατμών
 • 10. Θερμοδιακοπή
 • 1. ECOPANEL FL
 • 2. Θερμική μόνωση
 • 3. Μεταλλική γωνία στήριξης γαλβανιζέ
 • 4. Βίδα στήριξης σε αποστάσεις ~600mm
 • 5. Σιλικόνη
 • 6. Τελικό δάπεδο
 • 7. Μόνωση δαπέδου
 • 8. Πλάκα δαπέδου
 • 9. Μεμβράνη – φράγμα υδρατμών
 • 10. Θερμικά στοιχεία
 • 11. Τσιμεντοκονία επιπεδότητας
 • 12. Θερμοδιακοπή
 • 1. ECOPANEL FL
 • 2. Θερμική μόνωση
 • 3. Μεταλλική γωνία στήριξης γαλβανιζέ
 • 4. Βίδα στήριξης σε αποστάσεις ~600mm
 • 5. Σοβατεπί
 • 6. Τελικό δάπεδο
 • 7. Μόνωση δαπέδου
 • 8. Πλάκα δαπέδου
 • 9. Μεμβράνη-φράγμα υδρατμών
 • 10. Θερμοδιακοπή
Τμήμα Πωλήσεων 210 55 15 000 sales@elastron.gr
Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ