ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

To σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο είναι δωδεκαμελές, με τριετή θητεία λήγουσα την 30η Ιουνίου 2025 και έχει ως εξής:

Ονοματεπώνυμο
Θέση
Σίμος - Καλδής Παναγιώτης
Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
Καλπίνης Αθανάσιος
Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Μπινιώρης Αναστάσιος
Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Μάνεσης Βασίλειος
Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Καλπίνης Ανδρέας
Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Καλπίνη Ελβίρα
Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σίμου - Καλδή Ειρήνη
Σύμβουλος, Μη εκτελεστικό μέλος
Γιαννίρης Κωνσταντίνος
Σύμβουλος - Μη Εκτελεστικό Mέλος
Μαντάς Ζήσιμος Δανιήλ
Σύμβουλος - Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Mέλος
Κολοβός Γεώργιος
Σύμβουλος - Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Μέλος
Γεωργιάδης Νικόλαος
Σύμβουλος - Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Μέλος
Αθανασάκου Σμαραγδή
Σύμβουλος - Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Μέλος

Βιογραφικά Σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Σίμος - Καλδής Παναγιώτης : Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Έχει τη γενική εποπτεία των πωλήσεων της Εταιρείας από το 1982.

Καλπίνης Αθανάσιος : Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά και έχει τη εποπτεία και το συντονισμό της παραγωγικής διαδικασίας της Εταιρείας από το 1987.

Καλπίνη Ελβίρα : Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Είναι υπεύθυνη των Δημοσίων Σχέσεων και των Διοικητικών Υπηρεσιών της Εταιρείας.

Μάνεσης Βασίλειος : Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου και Υπεύθυνος Επενδυτικών Σχέσεων. Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών (BSc) του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc in International Business and Finance από το πανεπιστήμιο του Reading της Αγγλίας. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2001 και έχει διατελέσει Διευθυντής Λογιστηρίου, Financial Controller και Υπεύθυνος Επενδυτικών Σχέσεων. Από το 2012 κατέχει την θέση του Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου. Επίσης, είναι Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε., ενώ ακόμη διετέλεσε Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΤΑΤΑ ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.

Καλπίνης Ανδρέας : Εκ των ιδρυτών της Εταιρείας, συμμετέχει ως Σύμβουλος στο Διοικητικό της Συμβούλιο.

Μπινιώρης Αναστάσιος : Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και Γενικός Διευθυντής. Στέλεχος με πολυετή εμπειρία και γνώση της αγοράς των χαλυβουργικών προϊόντων. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιά με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και συμμετοχή σε διάφορα σεμινάρια και συνέδρια. Έχει θητεύσει ως επικεφαλής Διευθύνσεων Πωλήσεων και Marketing και ως σύμβουλος σε θέματα Εμπορικής και Διοικητικής οργάνωσης σε πολλές εταιρείες.

Σίμου - Καλδή Ειρήνη : Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και τελειόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Η κυρία Σίμου είναι επίσης Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας Κέντρο Χαλύβων Α.Ε..

Γιαννίρης Κωνσταντίνος :  Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.Είναι απόφοιτος Οργάνωσης και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής ή Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος σε μεγάλες Ελληνικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (Όμιλος Ιασώ, Όμιλος Ευρωκλινική Αθηνών, Ιζόλα, Σέλμαν,  Α.Γ. Πετζετάκις, Σούλης κ.α.). Έχει ιδρύσει το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, στο οποίο διετέλεσε Πρόεδρος για επτά έτη. Τέλος, έχει συμμετάσχει επί σειρά ετών στην Επιτροπή Ελέγχου και στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.

Μαντάς Ζήσιμος Δανιήλ : Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

της Εταιρείας.Είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών και κάτοχος MBA του κοινού προγράμματος Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα και σε καλό επίπεδο τη γερμανική. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μέλος της ελληνικής ένωσης διπλοματούχων Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Αιολικής Ενέργειας. Αυτή την περίοδο απασχολείται ως Head of Project Development & Licensing στην εταιρεία Motor Oil Renewable Energy. Επίσης, έχει απασχοληθεί σαν Μηχανολόγος στην εταιρεία BIOSAR ENERGY S.A., σαν Sales Manager στην εταιρεία ENERCON GmbH και σαν Chief Business Development Officer στην εταιρεία EUNICE Energy group. Έχει υπάρξει ομιλητής στο Energy Storage Forum και κεντρικός ομιλητής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών το 2019. Έχει δημοσιεύσει άρθρα στο επίσημο περιοδικό των Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και είναι βραβευμένος με το βραβείο “Renewable Energy” κατά τη διάρκεια του Ελληνικού Ενεργειακού Forum

Κολοβός Γεώργιος :  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.. Είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Industrial & Economic Relations του University of London, London School of Economics. Επίσης, είναι κάτοχος του Postgraduate Diploma in Marketing από το Chartered Institute of Marketing U.K. Ο κ. Κολοβός απασχολείται ως Head of Microfinance στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και διαθέτει σημαντική εμπειρία στον Τραπεζικό κλάδο στον οποίο και εργάζεται από το 1993. Πιο συγκεκριμένα, έχει εργασθεί ως στέλεχος των διευθύνσεων εταιρικών χρηματοδοτήσεων στις Τράπεζες Eurobank Ergasias S.A., Alpha Bank S.A. και Geniki Bank S.A. Επίσης, έχει εργασθεί ως Marketing Manager στην Bank of Cyprus, καθώς και στο τμήμα πωλήσεων των εταιρειών Coca Cola S.A. και Elin S.A.. Τέλος, μέσα από την πολύχρονη απασχόλησή του στον τομέα των εταιρικών τραπεζικών χρηματοδοτήσεων έχει αποκτήσει επαρκή γνώση του ευρύτερου βιομηχανικού κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Γεωργιάδης Νικόλαος :  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.). Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές καταρχήν στις Η.Π.Α., όπου έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα CSS (Certificate of Special Studies in Administration & Management – graduate level) από το Extension School του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και αμέσως μετά στη Μ. Βρετανία όπου ανακυρήχθηκε κάτοχος Master of Science in International Securities, Investment & Banking από το ICMA (International Capital Market Association) Centre, Henley Business School, του Πανεπιστημίου του Reading. Είναι Διδάκτορας του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο Διατριβής “Corporate Valuation Approaches’ Weighting Methodology”. Διαθέτει σημαντική εργασιακή εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα, είναι πιστοποιημένος αναλυτής αγοράς και μετοχών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ασχολείται με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την εκπόνηση θεμελιωδών αναλύσεων για εταιρείες, με αποδέκτες θεσμικούς επενδυτές και διαχειριστές διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων, καθώς και με την αποτίμηση εταιρειών στα πλαίσια εξαγορών, συγχωνεύσεων, εισαγωγής στο χρηματιστήριο και λοιπών εταιρικών πράξεων.

Αθανασάκου Σμαραγδή :  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. Αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μιλάει Ελληνικά (μητρική γλώσσα), Αγγλικά και Γαλλικά. Είναι δικηγόρος και μέλος του Δ.Σ.Α από το 2007 με εξειδίκευση στο Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς και το Εταιρικό Δίκαιο, διαθέτει εκτενή εμπειρία στο Ευρωπαϊκό και το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις εισηγμένες εταιρείες και την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικού Δικαίου. Από το 2007 μέχρι και σήμερα είναι συνεργάτης (senior associate) της Δικηγορικής Εταιρείας ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Διοίκηση της Εταιρείας ασκείται από τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία πλαισιώνονται από ένα επιτελείο έμπειρων στελεχών όπως αυτοί παρουσιάζονται παρακάτω:   

Στέφανος Ααρών : Διευθυντής Προσωπικού, Υπεύθυνος Διαχείρισης Διαθεσίμων και Υπεύθυνος Μονάδας Εταιρικών Ανακοινώσεων. Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) με μεταπτυχιακές σπουδές στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων) και στην Ελεγκτική (Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών). Στέλεχος με προϋπηρεσία στην ελεγκτική εταιρεία Ernst & Young. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2004.

Γρηγόριος Ρίζος : Διευθυντής Πιστωτικού Ελέγχου. Απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στις εταιρείες Deloitte και PWC. Εργάζεται στην εταιρεία από το 2021.

Σινάπης Μαυροειδής : Τεχνικός Διευθυντής των εργοστασίων Steel Service Center. Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι με εμπειρία στην επεξεργασία χάλυβα. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1986.

Χαράλαμπος Ασημακόπουλος : Αναπληρωτής Τεχνικός Διευθυντής των εργοστασίων Steel Service Center. Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με προϋπηρεσία στην επεξεργασία χάλυβα. Εργάζεται στη Εταιρεία από το 1994.

Νεκτάριος Μυζίθρας : Διευθυντής Αγορών. Στέλεχος με εμπειρία σε θέματα εισαγωγών-εξαγωγών, διεθνούς εμπορίου και της Διεθνούς Αγοράς Χάλυβα. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2003.

Αντώνης Καπνιάς : Διεθυντής Πωλήσεων. Στέλεχος με πολυετή εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων. εργάζεται στην Εταιρεία από το 1983

Η Εταιρεία διαθέτει τέλος ανεξάρτητη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, υπεύθυνος της οποίας είναι ο κ. Ηλίας Βενέτης. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική με κατεύθυνση την Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική από το ΕΚΠΑ και το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Επίσης, έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις επαγγελματικές εξετάσεις του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) και κατέχει τον τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (σε καθεστώς αναστολής). Διαθέτει σημαντική εργασιακή εμπειρία έχοντας εργαστεί ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στην εταιρεία Deloitte και ως Financial Controller στη ναυτιλιακή εταιρεία Eletson Corporation. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2018 κατέχοντας την σημερινή του θέση.

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μέτοχοι που κατέχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά σύμφωνα με στοιχεία της πιο πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

ΜΕΤΟΧΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αθανάσιος Καλπίνης
3.104.250
16,86%
Ελβίρα Καλπίνη
2.070.500
11,25%
Παναγιώτης Σίμος - Καλδής
1.583.687
8,60%
Νικόλαος Σακελλαρίου
1.144.703
6,22%
Χρήστος Σακελλαρίου
1.144.702
6,22%
Σαρμάς Παναγιώτης
1.081.800
5,88%
Νικόλαος Σίμος
900.000
4,89%
Δομινίκη Σίμου
900.000
4,89%
Ανδρέας Καλπίνης
338.855
1,84%
Λοιποί μέτοχοι
6.142.342
33,36%

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Κωδικοποιημένο Καταστατικό

Εκπροσώπηση Εταιρείας

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου

Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου:

  1. Γεώργιος Βαλέττας (Πρόεδρος) – Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο σε σχέση με την Εταιρεία
  2. Κωνσταντίνος Γιαννίρης (Μέλος) – Μη Eκτελεστικό Mέλος του Δ.Σ.
  3. Γεώργιος Κολοβός (Μέλος) – Ανεξάρτητο Mη Eκτελεστικό Mέλος του Δ.Σ.


Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Σύνθεση Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων:

  1. Νικόλαος Γεωργιάδης (Πρόεδρος) – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
  2. Γεώργιος Κολοβός (Μέλος) – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
  3. Ελβίρα Καλπίνη (Μέλος) – Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.


ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Κώδικας Επιχειρηματικής Ηθικής και Δεοντολογίας

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ.

Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ.

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κανονισμός Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΕΝΤΥΠΑ

Έντυπο γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών και δικαιωμάτων ψήφου

Απόφαση 1/434/3.7.2007

Ν.3556 2007 (τελευταία κωδικοποίηση με το Ν.4416 2016

Εγκύκλιος αρ. 33 ΕΚ

N.4374 2016

Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015
Γ.Ε.Μ.Η. 121572960000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου