ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΣΤΟ YOUTUBE

Ιούνιος 24, 2013

Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ακολουθώντας τις εξελίξεις τις τεχνολογίας και θέλοντας να είναι δίπλα στους πελάτες της καλύπτοντας καλύτερα τις ανάγκες τους, προχώρησε στη δημιουργία καναλιού στο YouTube. Η εφαρμογή αυτή δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες, στους επενδυτές και σε κάθε ενδιαφερόμενο να δει αποσπάσματα από την παραγωγική μας διαδικασία και από τις εγκαταστάσεις μας στη Βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου αλλά και της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, έχουν δημιουργηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό, 4 διαφορετικά videoμε οδηγίες τοποθέτησης των λεπτότοιχων διατομών ψυχρής έλασης για διευκόλυνση των μελετητών.

Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015
Γ.Ε.Μ.Η. 121572960000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου