ΠΡΟΪΟΝΤΑ
210 55 15 000 / Επικοινωνία

Τα ECOPANEL WLC είναι η βασική σειρά δομικών πάνελ πλαγιοκάλυψης κρυφής στήριξης CORE. Η διαμόρφωση της εξωτερικής επιφάνειας των πάνελ είναι τεσσάρων μορφών, «μικρογραμμικό», «πολυμορφικό», «κυματοειδές», «επίπεδο»

Της εσωτερικής πλευράς είναι δύο μορφών, «γραμμικό», «επίπεδο».

Παράγονται σε πάχη 40mm - 50mm - 60mm - 80mm - 100mm - 120mm. Το πάχος των ελασμάτων κυμαίνεται από 0.40mm έως 0.60mm και οι επιστρώσεις καθώς και η χρωματική απόχρωση της εξωτερικής τους πλευράς εξαρτώνται από τις ειδικές ανάγκες του κάθε έργου.
Ειδικά χαρακτηριστικά
 1. Εξωτερική επιφάνεια σύγχρονης αισθητικής αντίληψης, σε τέσσερεις διαφορετικές διαµορφώσεις.
 2. Στερέωση και των δύο µεταλλικών ελασµάτων µε κοινή τρυπανόβιδα.
 3. Αφρώδης ταινία στο θηλυκό µέρος της κατά πλάτος αλληλοεπικάλυψης για επίτευξη αεροστεγανότητας.
 4. Πλευρική αλουµινοταινία για αποτροπή διαφυγής των αερίων από τις κυψέλες πολυουρεθάνης κατά την ωρίµανση του αφρού, µε αποτέλεσµα την καλύτερη θερµοµονωτική συµπεριφορά του πάνελ στο πέρασµα του χρόνου.
 5. Αφρός CFC Free & HCFC Free µη επιβαρυντικός για το περιβάλλον και µη καταστροφικός για το όζον.


Τύπος Πάνελ Εξωτερικό Πάχος Ελασμάτων
(mm)
Εσωτερικό Πάχος Ελασμάτων
(mm)
D
(mm)
Βάρος Πάνελ
(kg/m 2)
Συντελεστής
Θερμοπερατότητας
U (W/m 2K)
Μέγιστο Μήκος Παραγωγής
(m)
WLC 40 0.45 0.40 40 8.67 0.62 16.0 16.0
WLC 50 0.45 0.40 50 9.05 0.48 16.0
WLC 60 0.45 0.40 60 9.43 0.39 16.0
WLC 80 0.45 0.40 80 10.19 0.28 16.0
WLC 100 0.45 0.40 100 10.95 0.2 16.0
WLC 120 0.45 0.40 120 11.71 0.18 16.0

Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας "λ" = 0,02 W/m*K

Τα EASYPANEL WLC είναι η οικονομική σειρά των πάνελ πλαγιοκάλυψης κρυφής στήριξης CORE. Η διαμόρφωση της εξωτερικής επιφάνειας των πάνελ είναι τύπου «μικρογραμμικό».

Της εσωτερικής πλευράς είναι τύπου «γραμμικό». Παράγονται σε πάχη 40mm - 50mm  - 60mm με πάχος ελασμάτων ≤ 0,35mm και σε χρωματισμούς της εξωτερικής τους πλευράς στις κλίμακες RAL 9002 - 9006.


Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες

 • 2. ECOPANEL WLC
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 9. Μονωτικό υλικό (Πολυουρεθάνη - Πετροβάµβακας)
 • 10. Σφραγιστική ταινία
 • 12. Ειδικό τεµάχιο
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C»
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 2. ECOPANEL WLC
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 9. Μονωτικό υλικό (Πολυουρεθάνη - Πετροβάµβακας)
 • 10. Σφραγιστική ταινία
 • 12. Ειδικό τεµάχιο
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C»
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 26. Ειδικό προφίλ αλουµινίου
 • 2. ECOPANEL WLC
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 9. Μονωτικό υλικό (Πολυουρεθάνη - Πετροβάµβακας)
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 26. Ειδικό προφίλ αλουµινίου
 • 2. ECOPANEL WLC
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 9. Μονωτικό υλικό (Πολυουρεθάνη - Πετροβάµβακας)
 • 13. Ειδικό τεµάχιο στήριξης
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 26. Ειδικό προφίλ αλουµινίου
 • 2. ECOPANEL WLC
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C»
 • 2. ECOPANEL WLC
 • 10. Σφραγιστική ταινία
 • 13. Ειδικό τεµάχιο στήριξης
 • 15. Γωνία
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 2. ECOPANEL WLC
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 6. Βίδα συρραφής
 • 12. Ειδικό τεµάχιο
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C»
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 30. Υαλοστάσιο
 • 2. ECOPANEL WLC
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 5. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5mm x L
 • 6. Βίδα συρραφής
 • 12. Ειδικό τεµάχιο
 • 13. Ειδικό τεµάχιο στήριξης
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C»
 • 30. Υαλοστάσιο
<
 • 2. ECOPANEL WLC
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 6. Βίδα συρραφής
 • 12. Ειδικό τεµάχιο
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C»
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 31. Θύρα
 • 2. ECOPANEL WLC
 • 5. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5mm x L
 • 12. Ειδικό τεµάχιο
 • 13. Ειδικό τεµάχιο στήριξης
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C»
 • 31. Θύρα
 • 1. ECOPANEL RL
 • 2. ECOPANEL WLC
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM
 • 5. Αυτοδιατρητική βίδα συνένωσης 5,5mm x L
 • 6. Βίδα συρραφής
 • 9. Μονωτικό υλικό (Πολυουρεθάνη - Πετροβάµβακας)
 • 11. Βουτιλικό κορδόνι
 • 12. Ειδικό τεµάχιο
 • 16. Αποστάτης σχήµατος «Ζ»
 • 19. Τεγίδα σχήµατος «Ζ»
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C»
Τμήμα Πωλήσεων 210 55 15 000 sales@elastron.gr
Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ