Η εφαρμογή περιβαλλοντικής πολιτικής που προβλέπει και προνοεί για την προστασία του περιβάλλοντος έχει ιδιαίτερη σημασία για την Εταιρία ΕΛΑΣΤΡΟΝ Χαλυβουργικά Προϊόντα. Για αυτό φροντίζουμε ώστε η δραστηριότητά μας να έχει τις ελάχιστες δυνατές συνέπειες στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η Εταιρία ΕΛΑΣΤΡΟΝ Χαλυβουργικά Προϊόντα έχει δεσμευτεί και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς που αφορούν στη δραστηριότητά της.
Επιπλέον, βελτιώνοντας διαρκώς την περιβαλλοντική της απόδοση στοχεύει:

  • στη διαχείριση των προϊόντων της με υπευθυνότητα,
  • στη χρήση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον,
  • στον έλεγχο της κατανάλωσης πρώτων υλών και ενέργειας,
  • στην πρόληψη πιθανών κινδύνων ρύπανσης,
  • στην ανακύκλωση των διαφόρων υλικών που προκύπτουν από τη δραστηριότητά της.

Πρωταρχικής σημασίας για την Εταιρία είναι η έννοια της ποιότητας και επιθυμία μας είναι τα προϊόντα μας να αποτελούν πάντα το στήριγμα για έργα ανάπτυξης και προόδου. Ο σεβασμός προς το περιβάλλον είναι συνώνυμο με την πρόοδο και την ποιότητα, για αυτό η διασφάλιση ενός βιώσιμου φυσικού περιβάλλοντος είναι αξία που διέπει κάθε στάδιο της δραστηριότητάς μας.

Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου