ΠΡΟΪΟΝΤΑ
210 55 15 000 / Επικοινωνία

Τα ECOPANEL WL/FW είναι η βασική σειρά δομικών πάνελ πλαγιοκάλυψης φανερής στήριξης CORE. Η διαμόρφωση των εξωτερικών επιφανειών των πάνελ και των δύο πλευρών, είναι δύο μορφών, «γραμμικό επίπεδο»

Παράγονται σε πάχη 40mm - 50mm - 60mm. Το πάχος των ελασμάτων κυμαίνεται από 0.40mm έως 0.60mm και οι επιστρώσεις καθώς και η χρωματική απόχρωση της εξωτερικής τους πλευράς εξαρτώνται από τις ειδικές ανάγκες του κάθε έργου.
Ειδικά χαρακτηριστικά
 1. Κατάλληλη διαµόρφωση των ελασµάτων και του αρµού για την αντιµετώπιση εξωτερικών επιρροών όπως καιρικές συνθήκες, θερµικές µεταβολές, µηχανικές πιέσεις.
 2. Αφρώδης ταινία στο θηλυκό µέρος της κατά πλάτος αλληλοεπικάλυψης για επίτευξη αεροστεγανότητας.
 3. Πλευρική αλουµινοταινία για αποτροπή διαφυγής των αερίων από τις κυψέλες πολυουρεθάνης κατά την ωρίµανση του αφρού, µε αποτέλεσµα την καλύτερη θερµοµονωτική συµπεριφορά του πάνελ στο πέρασµα του χρόνου.
 4. Αφρός CFC Free & HCFC Free µη επιβαρυντικός για το όζον.

Τύπος Πάνελ Εξωτερικό Πάχος Ελασμάτων
(mm)
Εσωτερικό Πάχος Ελασμάτων
(mm)
D
(mm)
Βάρος Πάνελ
(kg/m 2)
Συντελεστής
Θερμοπερατότητας
U (W/m 2K)
Μέγιστο Μήκος Παραγωγής
(m)
WL/FW 40 0.45 0.45 40 8.61 0.51 16.0 16.0
WL/FW 50 0.45 0.45 50 8.99 0.42 16.0
WL/FW 60 0.45 0.45 60 9.37 0.35 16.0

Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας "λ" = 0,02 W/m*K

Τα EASYPANEL WL/FW είναι η οικονομική σειρά των πάνελ πλαγιοκάλυψης φανερής στήριξης CORE. Έχουν τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά με τα ECOPANEL.

Παράγονται σε πάχη 40mm - 50mm  - 60mm με πάχος ελασμάτων ≤ 0,35mm και σε χρωματισμούς της εξωτερικής τους πλευράς στις κλίμακες RAL 9002 - 9006.


Κατασκευαστικές Λεπτομέρειεςecopanelacc-wl-1 ecopanelacc-wl-2 ecopanelacc-wl-3 ecopanelacc-wl-4 ecopanelacc-wl-5 ecopanelacc-wl-6 ecopanelacc-wl-7 ecopanelacc-wl-8 ecopanelacc-wl-9 ecopanelacc-wl-10 • 2. ECOPANEL WL 
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM 
 • 6. Βίδα συρραφής 
 • 9. Μονωτικό υλικό (Πολυουρεθάνη - Πετροβάµβακας)
 • 12. Ειδικό τεµάχιο 
 • 15. Γωνία έδρασης 
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C» 
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 2. ECOPANEL WL 
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM 
 • 6. Βίδα συρραφής
 • 9. Μονωτικό υλικό (Πολυουρεθάνη - Πετροβάµβακας) 
 • 12. Ειδικό τεµάχιο 
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C» 
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 2. ECOPANEL WL
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM 
 • 6. Βίδα συρραφής 
 • 11. Βουτιλικό κορδόνι 
 • 12. Ειδικό τεµάχιο 
 • 13. Ειδικό τεµάχιο στήριξης 
 • 15. Γωνία έδρασης 
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C» 
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 2. ECOPANEL WL 
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM 
 • 6. Βίδα συρραφής 
 • 10. Σφραγιστική ταινία 
 • 11. Βουτιλικό κορδόνι 
 • 12. Ειδικό τεµάχιο 
 • 13. Ειδικό τεµάχιο στήριξης 
 • 15. Γωνία έδρασης 20. Τεγίδα σχήµατος «C» 
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 2. ECOPANEL WL 
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM 
 • 6. Βίδα συρραφής 
 • 10. Σφραγιστική ταινία 
 • 11. Βουτιλικό κορδόνι 
 • 12. Ειδικό τεµάχιο 
 • 13. Ειδικό τεµάχιο στήριξης 
 • 15. Γωνία έδρασης 20. Τεγίδα σχήµατος «C» 
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 2. ECOPANEL WL 
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM 
 • 5. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5mm x L 
 • 6. Βίδα συρραφής 10. Σφραγιστική ταινία 
 • 11. Βουτιλικό κορδόνι 
 • 12. Ειδικό τεµάχιο 
 • 13. Ειδικό τεµάχιο στήριξης 
 • 15. Γωνία έδρασης 
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C» 
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 2. ECOPANEL WL 
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM 
 • 6. Βίδα συρραφής 
 • 9. Μονωτικό υλικό (Πολυουρεθάνη - Πετροβάµβακας) 
 • 12. Ειδικό τεµάχιο 
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C» 
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 2. ECOPANEL WL 
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM 
 • 6. Βίδα συρραφής 
 • 12. Ειδικό τεµάχιο 
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C» 
 • 30. Υαλοστάσιο
 • 2. ECOPANEL WL 
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM 
 • 6. Βίδα συρραφής 
 • 12. Ειδικό τεµάχιο 
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C» 
 • 21. Μεταλλικός σκελετός 30. Υαλοστάσιο
 • 2. ECOPANEL WL 
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM 
 • 6. Βίδα συρραφής 
 • 12. Ειδικό τεµάχιο 
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C» 
 • 31. Θύρα
 • 2. ECOPANEL WL 
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM 
 • 6. Βίδα συρραφής 
 • 12. Ειδικό τεµάχιο 
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C» 
 • 21. Μεταλλικός σκελετός 
 • 31. Θύρα
Τμήμα Πωλήσεων 210 55 15 000 sales@elastron.gr
Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ