Τα ECOPANEL WL/FW είναι η βασική σειρά δομικών πάνελ πλαγιοκάλυψης φανερής στήριξης CORE. Η διαμόρφωση των εξωτερικών επιφανειών των πάνελ και των δύο πλευρών, είναι δύο μορφών, «γραμμικό» - «επίπεδο». Τα τυπικά πάχη των ελασμάτων είναι 0,40mm - 0,45mm. Η τυπική επίστρωση των ελασμάτων είναι Polyester 25μm, σε διάφορους χρωματισμούς της κλίμακας RAL, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε έργου. Διαφορετικά πάχη ελασμάτων που κυμαίνονται από 0.50mm έως 0.75mm, καθώς και διαφορετικού τύπου επιστρώσεις και χρωματισμοί είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας.
Ειδικά χαρακτηριστικά
 1. Κατάλληλη διαµόρφωση των ελασµάτων και του αρµού για την αντιµετώπιση εξωτερικών επιρροών όπως καιρικές συνθήκες, θερµικές µεταβολές, µηχανικές πιέσεις.
 2. Αφρώδης ταινία στο θηλυκό µέρος της κατά πλάτος αλληλοεπικάλυψης για επίτευξη αεροστεγανότητας.
 3. Πλευρική αλουµινοταινία για αποτροπή διαφυγής των αερίων από τις κυψέλες πολυουρεθάνης κατά την ωρίµανση του αφρού, µε αποτέλεσµα την καλύτερη θερµοµονωτική συµπεριφορά του πάνελ στο πέρασµα του χρόνου.
 4. Αφρός CFC Free & HCFC Free µη επιβαρυντικός για το όζον.

Τύπος Πάνελ Εξωτερικό Πάχος Ελασμάτων
(mm)
Εσωτερικό Πάχος Ελασμάτων
(mm)
D
(mm)
Βάρος Πάνελ
(kg/m 2)
Συντελεστής
Θερμοπερατότητας
U (W/m 2K)
Μέγιστο Μήκος Παραγωγής
(m)
WL/FW 40 0.45 0.45 40 8.61 0.51 16.0 16.0
WL/FW 50 0.45 0.45 50 8.99 0.42 16.0
WL/FW 60 0.45 0.45 60 9.37 0.35 16.0

Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας "λ" = 0,02 W/m*K

Τα EASYPANEL WL/FW είναι η οικονομική σειρά των πάνελ πλαγιοκάλυψης φανερής στήριξης CORE.


Κατασκευαστικές Λεπτομέρειεςecopanelacc-wl-1 ecopanelacc-wl-2 ecopanelacc-wl-3 ecopanelacc-wl-4 ecopanelacc-wl-5 ecopanelacc-wl-6 ecopanelacc-wl-7 ecopanelacc-wl-8 ecopanelacc-wl-9 ecopanelacc-wl-10 • 2. ECOPANEL WL 
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM 
 • 6. Βίδα συρραφής 
 • 9. Μονωτικό υλικό (Πολυουρεθάνη - Πετροβάµβακας)
 • 12. Ειδικό τεµάχιο 
 • 15. Γωνία έδρασης 
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C» 
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 2. ECOPANEL WL 
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM 
 • 6. Βίδα συρραφής
 • 9. Μονωτικό υλικό (Πολυουρεθάνη - Πετροβάµβακας) 
 • 12. Ειδικό τεµάχιο 
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C» 
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 2. ECOPANEL WL
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM 
 • 6. Βίδα συρραφής 
 • 11. Βουτιλικό κορδόνι 
 • 12. Ειδικό τεµάχιο 
 • 13. Ειδικό τεµάχιο στήριξης 
 • 15. Γωνία έδρασης 
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C» 
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 2. ECOPANEL WL 
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM 
 • 6. Βίδα συρραφής 
 • 10. Σφραγιστική ταινία 
 • 11. Βουτιλικό κορδόνι 
 • 12. Ειδικό τεµάχιο 
 • 13. Ειδικό τεµάχιο στήριξης 
 • 15. Γωνία έδρασης 20. Τεγίδα σχήµατος «C» 
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 2. ECOPANEL WL 
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM 
 • 6. Βίδα συρραφής 
 • 10. Σφραγιστική ταινία 
 • 11. Βουτιλικό κορδόνι 
 • 12. Ειδικό τεµάχιο 
 • 13. Ειδικό τεµάχιο στήριξης 
 • 15. Γωνία έδρασης 20. Τεγίδα σχήµατος «C» 
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 2. ECOPANEL WL 
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM 
 • 5. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5mm x L 
 • 6. Βίδα συρραφής 10. Σφραγιστική ταινία 
 • 11. Βουτιλικό κορδόνι 
 • 12. Ειδικό τεµάχιο 
 • 13. Ειδικό τεµάχιο στήριξης 
 • 15. Γωνία έδρασης 
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C» 
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 2. ECOPANEL WL 
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM 
 • 6. Βίδα συρραφής 
 • 9. Μονωτικό υλικό (Πολυουρεθάνη - Πετροβάµβακας) 
 • 12. Ειδικό τεµάχιο 
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C» 
 • 21. Μεταλλικός σκελετός
 • 2. ECOPANEL WL 
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM 
 • 6. Βίδα συρραφής 
 • 12. Ειδικό τεµάχιο 
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C» 
 • 30. Υαλοστάσιο
 • 2. ECOPANEL WL 
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM 
 • 6. Βίδα συρραφής 
 • 12. Ειδικό τεµάχιο 
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C» 
 • 21. Μεταλλικός σκελετός 30. Υαλοστάσιο
 • 2. ECOPANEL WL 
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM 
 • 6. Βίδα συρραφής 
 • 12. Ειδικό τεµάχιο 
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C» 
 • 31. Θύρα
 • 2. ECOPANEL WL 
 • 4. Αυτοδιατρητική βίδα στερέωσης 5,5 - 6,3mm x L και µεταλλική ροδέλα µε EPDM 
 • 6. Βίδα συρραφής 
 • 12. Ειδικό τεµάχιο 
 • 20. Τεγίδα σχήµατος «C» 
 • 21. Μεταλλικός σκελετός 
 • 31. Θύρα
Τμήμα Πωλήσεων 210 55 15 000 sales@elastron.gr
Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015
Γ.Ε.Μ.Η. 121572960000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου