Τα προϊόντα ΕΛΑΣΤΡΟΝ είναι κατάλληλα σχεδιασμένα ώστε να καλύψουν ιδιαίτερες τεχνικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία για να διευκολύνει τον υπολογισμό και σχεδιασμό σύνθετων μεταλλικών κατασκευών, διαθέτει λογισμικά (freeware) για τα εξειδικευμένα προϊόντα της SYMDECK 73 (SYMDECK DESIGNER) και τις λεπτότοιχες διατομές (CFS-Cold Form Sections).

SYMDECK DESIGNER 2

Η νέα έκδοση του λογισμικού SYMDECK DESIGNER 2 που δημιουργήθηκε για την διαστασιολόγηση συστημάτων συνεχών σύμμικτων πλακών από τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK73 είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις διατάξεις των Ευρωκωδίκων (EN 1993-1-3:2006, EN 1993-1-5:2006, ΕΝ 1994.01.01: 2005 και ΕΝ 1994.01.02: 2005) έχοντας ενημερωθεί και συμπληρωθεί συγκριτικά με την προηγούμενη έκδοση SYMDECK DESIGNER.

ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΕΩΣ

Η σύγχρονη γραμμή παραγωγής των διατομών ψυχρής ελάσεως έχει τη δυνατότητα:

  • Παραγωγής απευθείας από αρχεία NC.
  • Εκτύπωσης - σήμανσης αριθμού σχεδίου προς διευκόλυνση κατά τη φάση της ανέργεσης (πελάτης, αριθμός σχεδίου, τύπος και μήκος προφίλ).

Οι διατομές ψυχρής ελάσεως της ΕΛΑΣΤΡΟΝ έχουν περιληφθεί στις βιβλιοθήκες των εξειδικευμένων λογισμικών μεταλλικών κατασκευών.

Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015
Γ.Ε.Μ.Η. 121572960000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου