ΔΟΚΟΙ ΠΛΑΤΥΠΕΛΜΟΙ Ελαφρύς τύπος HEA
ΔΟΚΟΙ ΠΛΑΤΥΠΕΛΜΟΙ Βαρύς τύπος HEB
ΔΟΚΟΙ ΠΛΑΤΥΠΕΛΜΟΙ Βαρύς τύπος HEM
YΨΙΚΟΡΜΟΙ IPE
ΣΤΕΝΟΙ IPN
ΔΙΑΤΟΜΕΣ “U” PN
ΛΑΜΕΣ
ΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ ΓΩΝΙΕΣ
ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ ΓΩΝΙΕΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ
ΔΟΚΟΙ Τ
ΒΟΛΒΟΛΑΜΕΣ
Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015
Γ.Ε.Μ.Η. 121572960000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου