Η Εταιρία ΕΛΑΣΤΡΟΝ Χαλυβουργικά Προϊόντα έχει κατοχυρώσει την ηγετική της θέση στην αγορά χαλυβουργικών προϊόντων και μεταλλικών υλικών δόμησης στην Ελλάδα, χάρη στην εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων της αλλά και λόγω των μακροχρόνιων συνεργασιών της που της εξασφαλίζουν ένα διευρυμένο δίκτυο πελατών, αξιόπιστους προμηθευτές και σημαντικές συνεργασίες.

Οι μελλοντικές της προοπτικές παρουσιάζονται ευοίωνες και εξίσου ενθαρρυντικές, γεγονός που οφείλεται τόσο στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και την αξιοπιστία της Εταιρίας, όσο και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου.

Ο κλάδος του χάλυβα και των μετάλλων γενικότερα, είναι ένας δυναμικός κλάδος που δίνει στην Εταιρία τη δυνατότητα να επεκτείνει και να αναπτύξει τα προϊόντα της αλλά και τις αγορές στις οποίες τα διοχετεύει. Οι ενθαρρυντικοί ρυθμοί ανάπτυξης στην αγορά της Ν.Α. Ευρώπης, που οφείλονται στην έντονη δραστηριότητα στις χώρες αυτές στους τομείς των κατασκευών και της ενέργειας, έχουν δημιουργήσει ένα πρόσφορο πεδίο δράσης για την Εταιρία που κινείται στρατηγικά για την εξασφάλιση σημαντικού μεριδίου στις αγορές αυτές. Παράλληλα, αυξανόμενη είναι και η ζήτηση στον τομέα της ναυπηγικής που συμπληρώνει σημαντικά και ενισχύει τη δραστηριότητα της Εταιρίας.

Η μεγάλη ζήτηση για προϊόντα χάλυβα σε έργα υποδομής, καθιστά την ευρύτερη γεωγραφική αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η Εταιρία ως ένα δυναμικό χώρο δράσης. Η Εταιρία ΕΛΑΣΤΡΟΝ Χαλυβουργικά Προϊόντα αξιοποιεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σήμερα λόγω των οικονομικοκοινωνικών συνθηκών στη Ν.Α. Ευρώπη και κατοχυρώνει τη θέση της ως βασικό παράγοντα στις αναπτυσσόμενες αυτές αγορές.

Τα Steel Service Centers αποτελούν μέρος του σχεδιασμού της Εταιρίας προκειμένου να εξασφαλίζεται η πιο αποτελεσματική διαχείριση των προϊόντων και των παραγγελιών. Η δραστηριότητα της Εταιρίας και το ευρύ γεωγραφικό αλλά και προϊοντικό πεδίο που καλείται να καλύψει, έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για ένα ιδιαίτερα ανεπτυγμένο σύστημα logistics το οποίο θα διασφαλίζει τη βέλτιστη λειτουργία της Εταιρίας και διακίνηση των προϊόντων της. Τα Steel Service Centers είναι απάντηση σε αυτή την ανάγκη.

Η Εταιρία ΕΛΑΣΤΡΟΝ Χαλυβουργικά Προϊόντα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες και οικονομικά ισχυρότερες εταιρίες επεξεργασίας, παραγωγής και εμπορίας χαλυβουργικών προϊόντων και μεταλλικών υλικών δόμησης στην Ελλάδα. Τα γερά θεμέλια χτίζονται και ενισχύονται για περισσότερα από 50 χρόνια με μελετημένη στρατηγική και επενδύσεις που εκσυγχρονίζουν τις εγκαταστάσεις της, εξελίσσουν την τεχνογνωσία της και ανοίγουν νέους δρόμους. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρία αναμένεται να έχει ανοδική πορεία στο μέλλον, ισχυροποιώντας περαιτέρω την παρουσία της στο χώρο.

Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015
Γ.Ε.Μ.Η. 121572960000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου