ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δεκέμβριος 31, 2023
4ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2023
4ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2023
2ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2021
4ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2021
4ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2021
4ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2021
2ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2020
4ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2020
2ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2019
4ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2019
2ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2018
4ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2018
2ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2017
4ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2017
4ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2017
2ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2017
2ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2016
4ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2016
4ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2016
2ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2016
2ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2015
4ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2015
4ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2015
3ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2015
3ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2015
2ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2015
2ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2015
1ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2015
1ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2014
4ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2014
4ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2014
3ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2014
3ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2014
2ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2014
2ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2014
1ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2014
1ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2013
4ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2013
4ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2013
3ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2013
3ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2013
2ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2013
2ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2013
1ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2013
1ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2012
4ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2012
4ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2012
3ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2012
3ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2012
2ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2012
2ο Τρίμηνο
Μάιος 29, 2012
2ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2012
1ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2012
1ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2011
4ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2011
4ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2011
3ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2011
3ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2011
2ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2011
2ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2011
1ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2011
1ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2010
4ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2010
4ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2010
3ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2010
3ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2010
2ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2010
2ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2010
1ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2010
1ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2009
4ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2009
4ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2009
3ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2009
3ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2009
2ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2009
2ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2009
1ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2009
1ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2008
4ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2008
4ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2008
3ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2008
3ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2008
2ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2008
2ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2008
1ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2008
1ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2007
4ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2007
4ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2007
3ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2007
3ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2007
2ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2007
2ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2007
1ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2007
1ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2006
4ο Τρίμηνο
Δεκέμβριος 31, 2006
4ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2006
3ο Τρίμηνο
Σεπτέμβριος 30, 2006
3ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2006
2ο Τρίμηνο
Ιούνιος 30, 2006
2ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2006
1ο Τρίμηνο
Μάρτιος 31, 2006
1ο Τρίμηνο
Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015
Γ.Ε.Μ.Η. 121572960000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου