Ο Όμιλος ΕΛΑΣΤΡΟΝ, αποτελεί τη δυναμική συνέχεια του Ομίλου Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ - Ν. ΣΙΜΟΣ, κατέχοντας ηγετική θέση στο χώρο επεξεργασίας και εμπορίας χάλυβα στην Ελλάδα. Η θέση αυτή αποτελεί επιβράβευση της αδιάκοπης προσπάθειας όλων μας για προϊόντα υψηλών προδιαγραφών ως βάση για την ανάπτυξη του Ομίλου. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας στο χώρο του χάλυβα, διεκδικούμε ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά και σχεδιάζουμε το επενδυτικό μας πρόγραμμα προκειμένου να εδραιώσουμε την παρουσία μας και εκτός των ελληνικών συνόρων. 

Οι αγορές στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης και των Βαλκανίων αποτελούν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας λόγω της αυξανόμενης και έντονης κατασκευαστικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν. 

Ο Όμιλος ΕΛΑΣΤΡΟΝ, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία του εισέρχεται στις αγορές αυτές με τη δύναμη και τη σιγουριά που του εξασφαλίζουν το ευρύ δίκτυο πελατών του και οι μακροχρόνιες συνεργασίες με τους προμηθευτές του. 

Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015
Γ.Ε.Μ.Η. 121572960000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου