Η εδραίωση της Εταιρίας ΕΛΑΣΤΡΟΝ Χαλυβουργικά Προϊόντα στην κορυφή της αγοράς χαλυβουργικών προϊόντων και μεταλλικών υλικών δόμησης, είναι αποτέλεσμα της αδιαπραγμάτευτης ποιότητας τόσο των προϊόντων όσο και των υπηρεσιών της. Για όλους, διοίκηση και εργαζομένους στην Εταιρία, η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων και των διαδικασιών αποτελεί καθημερινό μέλημα. Για αυτό όλη η δραστηριότητά μας διέπεται από συγκεκριμένες αρχές που συνιστούν στο σύνολό τους την πολιτική ποιότητας της Εταιρίας.

Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο των προϊόντων και των υπηρεσιών μας που είναι κυρίαρχο χαρακτηριστικό γνώρισμα του ονόματος της Εταιρίας ΕΛΑΣΤΡΟΝ Χαλυβουργικά Προϊόντα. Παράλληλα, αναζητούμε διαρκώς τρόπους που θα κάνουν τα προϊόντα μας ακόμα πιο ανταγωνιστικά και αξιόπιστα και τις διαδικασίες παραγωγής και διανομής ακόμα πιο αποτελεσματικές.

Η Εταιρία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 το οποίο προϋποθέτει δομημένες διαδικασίες για την πλήρη εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου. Επιπλέον, η πολιτική ποιότητας της Εταιρίας έχει σχεδιαστεί πάνω σε συγκεκριμένες αρχές που αφορούν:

  1. τη διαρκή αναζήτηση καινοτόμων και πρωτοποριακών διαδικασιών που εφαρμόζονται για αποτελεσματικότερη εκτέλεση των εργασιών
  2. τη βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας
  3. τη διαρκή επέκταση των προϊόντων με σκοπό να καλύπτονται οι ανάγκες της αγοράς
  4. την εξασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών και συνεργατών μας
  5. τη διασφάλιση της καλύτερης παραγωγής ώστε να υπάρχει πλήρης κάλυψη των αναγκών

Οι αρχές διασφάλισης ποιότητας υλοποιούνται μέσα από τις καθημερινές τυπικές διαδικασίες και αφορούν όλη τη δομή της Εταιρίας ΕΛΑΣΤΡΟΝ Χαλυβουργικά Προϊόντα.

Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου