ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

To σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο είναι δεκαμελές, με τριετή θητεία λήγουσα την 20η Ιουνίου 2022 και έχει ως εξής:

Ονοματεπώνυμο
Θέση
Σίμος - Καλδής Παναγιώτης
Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
Καλπίνης Αθανάσιος
Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Μπινιώρης Αναστάσιος
Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Μάνεσης Βασίλειος
Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Καλπίνης Ανδρέας
Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Καλπίνη Ελβίρα
Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σίμου - Καλδή Ειρήνη
Σύμβουλος, Μη εκτελεστικό μέλος
Γιαννίρης Κωνσταντίνος
Σύμβουλος - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Mέλος
Κούβαρης Γεώργιος
Σύμβουλος - Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Mέλος
Παπαριστείδης Δημήτριος
Σύμβουλος - Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Μέλος

Βιογραφικά Σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Σίμος - Καλδής Παναγιώτης : Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Έχει τη γενική εποπτεία των πωλήσεων της Εταιρίας από το 1982.

Καλπίνης Αθανάσιος : Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά και έχει τη εποπτεία και το συντονισμό της παραγωγικής διαδικασίας της Εταιρίας από το 1987.

Καλπίνη Ελβίρα : Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Είναι υπεύθυνη των Δημοσίων Σχέσεων και των Διοικητικών Υπηρεσιών της Εταιρίας.

Μάνεσης Βασίλειος : Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, Οικονομικός Διευθυντής και Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Επενδυτικών Σχέσεων. Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc in International Business and Finance απο το πανεπιστήμιο του Reading της Αγγλίας. Εργάζεται στην Eταιρία από το 2001 και από το 2012 κατέχει την θέση του Οικονομικού Διευθυντή.

Καλπίνης Ανδρέας : Εκ των ιδρυτών της Εταιρίας, συμμετέχει ως Σύμβουλος στο Διοικητικό της Συμβούλιο.

Μπινιώρης Αναστάσιος : Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και Γενικός Διευθυντής. Στέλεχος με πολυετή εμπειρία και γνώση της αγοράς των χαλυβουργικών προϊόντων. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιά με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και συμμετοχή σε διάφορα σεμινάρια και συνέδρια. Έχει θητεύσει ως επικεφαλής Διευθύνσεων Πωλήσεων και Marketing και ως σύμβουλος σε θέματα Εμπορικής και Διοικητικής οργάνωσης σε πολλές εταιρίες.

Σίμου - Καλδή Ειρήνη : Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και τελειόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Η κυρία Σίμου είναι επίσης Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρίας Κέντρο Χαλύβων Α.Ε..

Γιαννίρης Κωνσταντίνος : Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής. Είναι απόφοιτος Οργάνωσης και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής ή Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος σε μεγάλες Ελληνικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (Όμιλος Ιασώ, Όμιλος Ευρωκλινική Αθηνών, Ιζόλα, Σέλμαν,  Α.Γ. Πετζετάκις, Σούλης κ.α.). Έχει ιδρύσει το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, στο οποίο διετέλεσε Πρόεδρος για επτά έτη. Επίσης έχει ιδρύσει το Σύνδεσμο Κλινικών Ελλάδος (ΣΕΚ), στον οποίο διετέλεσε Πρόεδρος για 2 έτη. Συμμετέχει τέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ  Α.Ε.

Κούβαρης Γεώργιος : Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Παπαριστείδης Δημήτρης :  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Διοίκηση της Εταιρίας ασκείται από τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία πλαισιώνονται από ένα επιτελείο έμπειρων στελεχών όπως αυτοί παρουσιάζονται παρακάτω:   

Στέφανος Ααρών : Διευθυντής Προσωπικού & Υπεύθυνος Διαχείρισης Διαθεσίμων. Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) με μεταπτυχιακές σπουδές στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων) και στην Ελεγκτική (Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών). Στέλεχος με προϋπηρεσία στην ελεγκτική εταιρία Ernst & Young. Εργάζεται στην Εταιρία από το 2004.

Θεόδωρος Σταύρου : Διευθυντής Πιστωτικού Ελέγχου. Πτυχιούχος Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με επιμόρφωση σε θέματα Πιστωτικού  Ελέγχου και Διαχείρισης Εισπράξεων και προϋπηρεσία σε εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων. Εργάζεται στην εταιρεία από το 2007.

Σινάπης Μαυροειδής : Τεχνικός Διευθυντής των εργοστασίων Steel Service Center. Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι με εμπειρία στην επεξεργασία χάλυβα. Εργάζεται στην Εταιρία από το 1986.

Χαράλαμπος Ασημακόπουλος : Αναπληρωτής Τεχνικός Διευθυντής των εργοστασίων Steel Service Center. Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με προϋπηρεσία στην επεξεργασία χάλυβα. Εργάζεται στη Εταιρία από το 1994.

Νεκτάριος Μυζίθρας : Διευθυντής Αγορών. Στέλεχος με εμπειρία σε θέματα εισαγωγών-εξαγωγών, διεθνούς εμπορίου και της Διεθνούς Αγοράς Χάλυβα. Εργάζεται στην Εταιρία από το 2003.

Αντώνης Καπνιάς : Διεθυντής Πωλήσεων. Στέλεχος με πολυετή εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων. εργάζεται στην Εταιρία από το 1983

Η Εταιρία διαθέτει τέλος ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, υπεύθυνος της οποίας είναι ο κ. Ηλίας Βενέτης. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Αθηνών ενώ κατέχει τον τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Εργάζεται στην Εταιρία από το 2018.

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μέτοχοι που κατέχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά σύμφωνα με στοιχεία της πιο πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

ΜΕΤΟΧΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αθανάσιος Καλπίνης
3.104.250
16,9%
Ελβίρα Καλπίνη
2.070.500
11,2%
Παναγιώτης Σίμος - Καλδής
1.583.687
8,6%
Νικόλαος Σακελλαρίου
905.000
4,9%
Χρήστος Σακελλαρίου
905.000
4,9%
Νικόλαος Σίμος
900.000
4,9%
Δομινίκη Σίμου
900.000
4,9%
Ειρήνη Σίμου - Καλδή
378.930
2,1%
Ανδρέας Καλπίνης
184.850
1,0%
Λοιποί μέτοχοι
7.499.299
40,7%

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Κωδικοποιημένο Καταστατικό

Εκπροσώπηση Εταιρείας

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Πρόσληψης & Αμοιβών

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΕΝΤΥΠΑ

Έντυπο γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών και δικαιωμάτων ψήφου

Απόφαση 1/434/3.7.2007

Ν.3556 2007 (τελευταία κωδικοποίηση με το Ν.4416 2016

Εγκύκλιος αρ. 33 ΕΚ

N.4374 2016

Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου