Ποιότητες

  • Εμπορικές, κατασκευών
  • Κοιλάνσεων - διαμορφώσεων

Επικαλύψεις

  • Θερμό γαλβάνισμα ψευδαργύρου - αλουμινίου
  • Διάφορα χρώματα φούρνου

Παραδόσεις

Άμεσες ή συμφωνημένες

Μηχανικές ιδιότητες, ανοχές διαστάσεων με τα πρότυπα DIN, BS, ASTM, AFNOR, EN

Τμήμα Πωλήσεων 210 55 15 000 sales@elastron.gr
Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015
Γ.Ε.Μ.Η. 121572960000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου