Η εταιρία δραστηριοποιείται στον Ασπρόπυργο Αττικής (Α' και Β' εγκαταστάσεις), στη θέση Άγιος Ιωάννης, εντός βιομηχανικής περιοχής. Διαθέτει συγκρότημα γραφείων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και αποθήκων. Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν ανεγερθεί σε γήπεδο 85 στρεμμάτων και καλύπτουν στεγασμένο χώρο άνω των 55 στρεμμάτων.

Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015
Γ.Ε.Μ.Η. 121572960000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου